Lieksa, Retriever test 26.9.2015

Veke & Aune -->  NOU 0, not passed, next time next year......

Blood Tracking Kouvola 27.9

Mimmi --->  VOI 3